Tryggare stråk

Dunkla och skrämmande passager i stadsrummet kan förvandlas till attraktiva platser, med ljus och värme. Atopia har i samarbete med en rad svenska kommuner designat gångtunnlar, parkområden och andra offentliga stråk – för ökad trygghet och trivsel. Ofta berättar våra lösningar även något spännande om själva platsen, något som stärker områdets identitet och status.

GC-tunnlar och huspassager

Murar och fasadväggar kan vara vackra i sig men på mörka och avsides platser kan de upplevas som tomma ytor utan funktion. Utsmyckningar och ljusinstallationer med mönster/teman som anknyter till området kan omvandla hotfulla gång- och cykeltunnlar till platser som uppmuntrar till kvällspromenader.

GC-vägar

Dunkla gång- och cykelvägar kan vara trivsamma platser som lockar till besök och uppmuntrar till kvällspromenader. Lösningen är inte alltid att tillföra mera ljus till en plats som känns otrygg. Istället kan det exempelvis handla om att omforma ljuset så det förskönar platsen och skapar stämningar. Ibland kan ett par gobos med väl valda mönster vara tillräckliga.

Trappor och gångstråk

Fristående skärmar med specialanpassade mönster och inbyggd belysning tillför helt nya funktioner i stadsmiljöerna. Ett par exempel är ledstänger och räcken.