För Atopia är funktionen och den goda gestaltningen två viktiga ledstjärnor. Den tredje, och kanske viktigaste, är kunddialogen. Vi lyssnar alltid noga på både uppdragsgivare, samarbetspartners, leverantörer och andra i samhället som kan bli involverade eller har synpunkter. Särskilt viktigt är detta för oss i alla våra platsspecifika projekt, där resultatet blir helt unika objekt.

Så tveka inte att höra av dig om du är nyfiken på det vi har genomfört eller har tankar om vad vi kan göra för dig framöver.

Ring 070-562 94 86 eller skriv till florian@atopia.at.

Kontakta oss

Lämna kontaktuppgifter så återkommer vi inom 48 timmar!

A T O P I A - Intresseanmälan
Skickar