Trafikmiljöer

En säker trafikmiljö behöver inte vara tråkig eller anonym. Atopia har lång erfarenhet av att rita och tillverka installationer för trafikmiljöer. Vi anpassar alltid lösningen till den specifika platsen med alla dess krav på säkerhet, estetik och långsiktigt hållfasthet.

Rondeller

Utsmyckningar och ljusinsatallationer på rondeller bidrar til att skapa en vackrare och säkrare trafikmiljö. En rondell kan säga något om platsen. De blir minnesbilder för genomresande och orienteringspunkter och landmärken för stadens invånare.