Stadens ljus

Levande och personliga handelsgator och ortscentra är värdefulla för både köpmän och invånare. Atopia har på flera håll i landet fått förtroendet att skapa ljusinstallationer och skyltning som förskönar stadsmiljöerna året om, dygnet runt.

Gågator och torg

Stadens handelsplatser är återkommande besöksmål både för stadens invånare och turister. Skyltning och inredning blir en viktig komponent för att vägleda besökare. I Atopias produktserie finns en rad anspassninngsbara inredningsobjekt för att skapa en mer personlig och stämningsfull gågata däribland entré- och dekorpelare, klätterväxtstativ, cykelparkeringar, sittmöbler och planteringslådor.