Under 2022 har en serie kataloger sammanställts för första gången. De visar ett urval anpassningsbara inredningsobjekt avsedda för utemiljöer varav de flesta används tillsammans med växter eller belysning. Flertalet objekt har utvecklats i samband med projekt och har varit i bruk under flera års tid på allmänna platser runtom i landet.

Katalogerna kan dels hämtas i PDF-format för högkvalitativa utskrifter dels även visas som bildspel i webbläsare.

PDF-kataloger | Webbkataloger