Atopia levererar specialritade inredningsdetaljer till offentliga utemiljöer. Objekten är ofta ljusbärande och i många fall platsspecifika. Uppdragen är vanligtvis inriktade på förändring och frågeställningar som till exempel trygghet, säkerhet, kommunikation, statuslyft och identitet, förmedlat genom visuella, meningsbärande och estetiska objekt. Resultat kan vara att rondeller och gc-tunnlar blir nya landmärken och orienteringspunkter, att byggnadsentréer, infarter eller innergårdar uppfattas som personliga och välkomnande eller att mörka parker, torg och gångstråk blir aktivt uppsökta av kvällsflanörer.

Kunder

Företaget genomför uppdrag över hela landet och anlitas huvudsakligen av kommuner eller offentliga och privata fastighetsbolag. I de fall objekt ingår i byggprojekt fastställs design och ekonomi i samarbete med en huvudkonsult och blir inkluderade i upphandlingsdokument, alternativt blir anskaffade genom direktupphandling. Mindre projekt och lösa objekt köps in av teknik eller fastighetsförvaltningar inom ordinarie driftbudget. 

Produkter

Vid sidan om skräddarsydda och platsspecifika projekt ingår en produktserie i företagets portfolio som utvecklas kontinuerligt. Även produktseriens objekt kan anpassas till en variation av funktioner och platser genom variabler som till exempel dimensioner, ytbehandling och mönster. I serierna ingår bland annat klätterväxtstativ, ljuspelare, entrépelare, skyltar, parkmöbler, markgaller, spaljéer och skärmväggar. Samtliga objekt är utformade för rationell och ekonomisk serietillverkning. Trafikmiljöer, grönområden och gångstråk är i många fall både utsatta och avsides platser. Därför arbetar företaget i huvudsak med robusta och skötselfria material som cortenstål vilket även minskar risken för skadegörelse.

Garantier

Företaget har ritat och levererat inredningstdetaljer till offentliga utemiljöer sedan 2008 och har långvariga samarbeten med ett urval pålitliga underleverantörer för att säkerställa kvalitet och kontinuerlighet. 

Arbetsprocessen

Atopia har lång praktisk erfarenhet av projektarbete som följer en beprövad arbetsgång:

1. Inventering och dokumentation
2. Skissarbete
3. Förslag
4. Presentation och avstämning
5. Tillverkning
6. Leverans och installation
7. Uppföljning

Atopias filosofi

»Det är något med starka kontraster som fått mig att jobba med just stål och ljus – det intressanta mötet mellan det ogripbara ljuset och det beständiga stålet.«

»Jag blir också varm om hjärtat när Atopias projekt har en inverkan i stadsrummet och bidrar till att omforma platser till det bättre. När ljusinstallationerna lockar ut stadens invånare på en kvällspromenad, då har vi lyckats.«

Det säger Florian Kynman, som har över 20 års erfarenhet av ljus- och ståldesign i projekt för offentliga platser runt om i Sverige. Själv har han en bakgrund som projektledare inom konstområdet och har i den rollen ansvarat för omfattande offentliga konstprojekt i både Norrbotten och Västerbotten. Det är också här, i det nordliga rummet, som mycket av drivkraften finns, som fick honom att starta företaget Atopia:

»Här, i Skandinavien, har klimatet och ljusförhållandena stor inverkan i våra personliga liv och likaså i hur vår infrastruktur utformas. De starka växlingarna mellan ljusaste ljus och mörkaste mörker.«

»Det där kan jag aldrig sluta att fascineras av.«