Atopias ledstjärna är att du som invånare ska trivas och känna dig trygg i din stad eller tätort. Detta går som en röd tråd genom alla våra projekt. Med kreativa ljussättningar, val av material och specialanpassad design skapar vi lösningar för varje specifikt sammanhang. Vilken plats vill du förbättra?

 

Referensobjekt runtom i Sverige

Atopias verksamhet inleddes 2008 och vi har sedan dess skapat förbättrade platser i nära 40 svenska kommuner. Våra projekt spänner över hela samhällets bredd. Uppdragen gäller allt från objekt i privata trädgårdar och offentliga parker till omfattande installationer i trafikmiljöer – som cirkulationsplatser, gångtunnlar och busshållplatser. Vi samarbetar med landskapsarkitekter, trädgårdsdesigners, trafikplanerare, byggentreprenörer, ljusdesigners och en rad andra yrkesgrupper. Allt för att skapa goda helhetslösningar i utomhusmiljöer, ofta med resultatet att mörka och ogästvänliga platser blir varma och välkomnande.

 

Hållbarhet där ljus och stål möts

Rent praktiskt handlar det om att för varje projekt skapa en specifik design med utvalda stålmaterial. Installationerna samspelar nästan alltid med en ljuskälla av något slag – oftast elektrisk i LED-teknik eller metallhalogen. Ljuset kan även komma från en brinnande eld eller solen själv. Mötet mellan det levande ogripbara ljuset och det beständiga, hårda stålet ger en spännande harmoni.

 

Med natur och teknik som grund

Naturen är Atopias främsta inspirationskälla, både som utgångspunkt för objektens funktionalitet och dess utformning. Den design vi skapar är ofta relaterad till geometriska mönster och former i naturen. Med exempelvis fraktalmönster som inspiration tar vi, i nära dialog med beställaren, fram lösningar som ger personlig karaktär åt varje enskilt projekt. Konstruktionslösningarna är baserade på flexibla modulsystem och vi strävar alltid efter rationella, miljövänliga och ekonomiska tillverkningsmetoder. I Atopias projekt går alltid det kreativa hand i hand med smarta tekniska lösningar och samhällsnytta.

 

Arbetsprocessen i sju steg

Atopia har en hög ambitionsnivå som tillsammans med lång praktisk erfarenhet säkerställer rätt kvalitet. Vårt sätt att arbeta grundar sig på funktion, god gestaltning och kunddialog. Vi har också en tydlig arbetsgång:

1. Inventering och dokumentation
2. Skissarbete
3. Förslag
4. Presentation och avstämning
5. Tillverkning
6. Leverans och installation
7. Uppföljning

Atopias filosofi

»Det är något med starka kontraster som fått mig att jobba med just stål och ljus – det intressanta mötet mellan det ogripbara ljuset och det beständiga stålet.«

»Jag blir också varm om hjärtat när Atopias projekt har en inverkan i stadsrummet och bidrar till att omforma platser till det bättre. När ljusinstallationerna lockar ut stadens invånare på en kvällspromenad, då har vi lyckats.«

Det säger Florian Kynman, som sedan 2008 designar objekt för offentliga platser runt om i Sverige. Själv har han en bakgrund som projektledare inom konstområdet och har i den rollen ansvarat för omfattande offentliga projekt i både Norrbotten och Västerbotten. Det är också här, i det nordliga rummet, som mycket av drivkraften finns, som fick honom att starta företaget Atopia:

»Här, i Skandinavien, har klimatet och ljusförhållandena stor inverkan i våra personliga liv och likaså i hur vår infrastruktur utformas. De starka växlingarna mellan ljusaste ljus och mörkaste mörker.«

»Det där kan jag aldrig sluta att fascineras av.«