Parker och hus

Vi ritar tilltalande och robusta inredningsobjekt för grönområden, byggnadsfasader, entréer och infarter som tillsammans med växter och belysning får varierande funktioner beroende på årstid eller tid på dygnet.

Parker

Atopia har en produktserie bestående av en rad olika inredningsobjekt för parkmiljöer, bland annat klätterväxtstativ, ljuspelare, entrépelare, skyltar, parkmöbler, spaljéer och skärmväggar. I grundutförande tillverkas objekten i ett urval ekonomiska dimensioner och modeller. Många objekt kan anpassas till specifika funktioner och platser genom variabler som mått, ytbehandling och mönster. Ett flertal objekt har även integrerad belysning. Ytterligare objekt, exempelvis planteringslådor, kan specialbeställas med önskade mått.

Entréer

Vid sidan om de objekt i produktserien som kan anpassas till entréer, exempelvis skärmväggar med bildmotiv och integrerad belysning, ritar Atopia även helt unika och platsspecifika utsmyckningar. Förutom att framhäva en byggnads ingång och leda husets besökare rätt kan skyltning tillsammans med tematiska utsmyckningar, genom ett formspråk, ge en beskrivande bild av verksamheten i huset. Även skyltning specialtillverkas för entréer som kombineras med växter och belysning.

Innergårdar

Som med entréer bidrar utsmyckningar och framträdande inredningsobjekt till lyfta upplevelsen av platsen genom att skapa en välkomnande stämning och atmosfär.

Fasader

El- och pumpstationer, återvinningsstationer, parkeringsgarage med mera kan ibland få olycklig placering i bostadsområden, parker eller på torg. Att gömma desssa vanligtvis uttryckslösa konstruktioner, byggda efter standard med en ensam funktion, bakom fasadtäckande ljusinstallationer kan istället en utsmyckning upplevas vara det dominerande inslaget på platsen.