Stadens ljus

Många svenska kommuner har återkommande ljusfestivaler för att tillfälligt lysa upp utomhusmiljöerna under den mörka årstiden. Dessa har visat hur mycket som går att göra med kreativa ljussättningar i de offentliga rummen. Atopia har på flera håll i landet fått förtroendet att skapa permanenta ljusinstallationer som förbättrar stadsmiljöerna långsiktigt, året runt.

Gågator och torg

Stadens handelsplatser är återkommande besöksmål både för stadens invånare och turister. Skyltning och inredning blir en viktig komponent för att vägleda besökare.