Trafikmiljöer

En säker trafikmiljö behöver inte vara tråkig eller anonym. Atopia har lång och bred erfarenhet av säkerhetsrelaterade projekt och installationer i trafikmiljöer. Vi anpassar alltid lösningen till den specifika platsen, med alla dess krav på säkerhet, skönhet och långsiktigt hållfasta konstruktioner.

Rondeller

Utsmyckningar och ljusinsatallationer på rondeller bidrar til att skapa en vackrare och säkrare trafikmiljö. En rondell kan säga något om platsen. De blir minnesbilder för genomresande och orienteringspunkter och landmärken för stadens invånare.